กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2565 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายวุฒิไกร  วรรณการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัด ณ บริเวณโดม ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันทักษะของนักเรียน การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้ การประกวดร้องเพลง เป็นต้น
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220817113324.jpg - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220817113326.jpg - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220817113327.jpg - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info 20220817113329.jpg - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 | https://sarapee.devcm.info