วงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลง ในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ

โรงเรียนสารภีพิทยาคมและโรงเรียนหางดงรัฐราษอุปถัมภ์ได้ร่วมมือนำนักเรียนวงโยธวาทิตทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญ ในการเฝ้ารับ-ส่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)โรงเรียนสารภีพิทยาคมเป็นผู้ฝึกสอนและฝึกซ้อมให้กับนักเรียนวงโยธวาทิต ได้แก่ น.ส.ชรินรัตน์  พิบูลย์ , นายนันทิพัฒน์ เมืองงาม , นายธรรมนูญ ปันทะยม
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...

20220816110101(1).jpg - วงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลง ในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ | https://sarapee.devcm.info 20220816110101.jpg - วงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลง ในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ | https://sarapee.devcm.info 20220816110102(1).jpg - วงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลง ในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ | https://sarapee.devcm.info 20220816110102.jpg - วงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลง ในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ | https://sarapee.devcm.info