จุลสารของโรงเรียน

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

จุลสารงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

โครงการส่งนักเรียนสู่สนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 4 โ..

จุลสารงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 17

จุลสารงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 คร..

จุลสารงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบู..

จุลสารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

สภพ.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ..

จุลสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

สภพ.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีน ณ..

จุลสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

สภพ.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีน ณ..

จุลสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

กิจกรรมบูรณาการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ทูบ..

จุลสารงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สภพ.ร่วมพิธีเปิดงาน “วันชาวสารภี 132 ปี ของดีทั่วแดน”

จุลสารงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน รอบทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1..

จุลสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบกา..

จุลสารงานแนะแนว