จุลสารของโรงเรียน

การขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน "1 ตำรวจ 1 โรงเรียน"

จุลสารการขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน "1 ตำรวจ 1 โรงเรียน"

สภพ.จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กในวัยเรียน ให้กับนักเรียน..

จุลสาร สภพ.จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กในวัยเรียน ให้กับนักเรียนชั้น ม.2

นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะฯ ออกฝึกงาน ติดตั้งไฟฟ้าให้บ้า..

จุลสารนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะฯ ออกฝึกงาน ติดตั้งไฟฟ้าให้บ้านนักเรียน

พิธีมอบบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ "วัดช่วยบ้าน"

จุลสารพิธีมอบบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ "วัดช่วยบ้าน"

สภพ.ร่วมงานธรรมสัญจร ณ วัดหนองแฝก

จุลสาร สภพ.ร่วมงานธรรมสัญจร ณ วัดหนองแฝก

สภพ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสารภี

จุลสาร สภพ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสารภี

นักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ลูกกตัญญู" ณ วัดป่าตาล อ..

จุลสารนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ลูกกตัญญู" ณ วัดป่าตาล อ.สันกำแพง

สารภีแบนด์ นำนักเรียนร่วมประกวดวงดนตรี

จุลสารสารภีแบนด์ นำนักเรียนร่วมประกวดวงดนตรี

ฉบับภาษาไทย : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนา..

จุลสารฉบับภาษาไทย : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ..

ฉบับภาษาอังกฤษ : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร..

จุลสารฉบับภาษาอังกฤษ : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..

สภพ.นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันรพี

จุลสาร สภพ.นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันรพี

สภพ.ร่วมงานธรรมสัญจร ณ วัดแม่สะลาบ

จุลสาร สภพ.ร่วมงานธรรมสัญจร ณ วัดแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่