ขอแสดงความยินดี

รับรางวัลชมเชย การประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิด..

รับรางวัลชมเชย การประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16 ณ ลานกิจกรรม แจ่มฟ้าสตร..

นางสาวปริณดา คำบุญชู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญท..

นางสาวปริณดา คำบุญชู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงกีฬายูโด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชา..

รางวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด..

​ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม เนื่องในโอกาส ได้รับร..

ชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา..

โรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัต..

รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "SIPLOR MODEL"

รางวัลต้นแบบ ประเภท 7 มาตรการ โรงเรียนปลอดบุหรี่

รางวัลต้นแบบ ประเภท 7 มาตรการ โรงเรียนปลอดบุหรี่

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.วุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรีย..

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.วุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเ..

รับคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย (ป..

รับคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย (ประจำภาคเหนือ)

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครูนิรวิทย์ เย็นจิต เ..

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครูนิรวิทย์ เย็นจิต เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแ..

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวาฤทธิ์..

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวาฤทธิ์ สุจาง เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเพื..