ขอแสดงความยินดี

ผลการแข่งขันรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนืองครั้งที่..

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

อแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุค..

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่ง..

โรงเรียนสารภีพิทยาคมคมได้รับ รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม..

รางวัลจากการประกวดประดิษฐ์ทำต้นคริสมาส "รีไซเคิล"

กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนชั้น ม.3/3 ร่วมประกวดประดิษฐ์ทำต้นคริสมาส "รีไซเคิล" ได้รับ -รางวัลที..

มอบรางวัลกิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล การแข่งขั..

โรงเรียนสารภีพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเ..

โรงเรียนสารภีพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี..

นักเรียนประกวดวาดภาพโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต “Do ..

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้นำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในชนิ..

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ Festival of ..

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ Festival of Talent กิจกรรม "เรียงร้อยถ้อยความ"

รางวัลชมเชย จากรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อ..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย จากรายการประก..

ชนะเลิศการประกวดกระทงประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรีย..

รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปี..

รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564