ขอแสดงความยินดี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ Festival of ..

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ Festival of Talent กิจกรรม "เรียงร้อยถ้อยความ"

รางวัลชมเชย จากรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อ..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย จากรายการประก..

ชนะเลิศการประกวดกระทงประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรีย..

รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปี..

รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

ฃนะเลิศแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชีย..

ทีมกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล แชมป์กีฬานักเรียน นักศ..

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะ โดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภา..

เด็กหญิงเขมจินา กะละหะ และ เด็กหญิงปนัดดา บุญเสาร์ นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศต..

ผลการแข่งขัน The 2nd National Basic Stem Innovation Hybrid F..

ผลการแข่งขัน The 2nd National Basic Stem Innovation Hybrid Foru

ร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565

โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 ระหว่างวัน..

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PE..

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง U18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอลเ..

รางวัลเหรียญทอง เรือคยัคเยาวชนบุคคลชาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไ..

ร่วมการแข่งขันเรือชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 สนาม 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2565..

ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42รอบคัด..

นำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในชนิดกีฬายูโด จำนวน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่..

รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นํา ..

โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2565 “นวัตกรรม เ..