ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565

ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2565 โ..

วงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลง ในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ

โรงเรียนสารภีพิทยาคมและโรงเรียนหางดงรัฐราษอุปถัมภ์ได้ร่วมมือนำนักเรียนวงโยธวาทิตทั้งสองโรงเรียนเข้าร..

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่

15 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับเกียรติจาก คุณวีร..

ร่วมการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีท..

ร่วมการประกวดวงดนตรี สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิดจากใจอาทปีที่ 16 ณ ลานกิจกรรม แจ่มฟ้าสตรีท ศูนย์การ..

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดหนองแฝก

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ประจำปีพุทธศักราช 2565 "ธรรมะสัญจร" ณ วัด..

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส..

กิจกรมวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ..

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ..

พิธีชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม นางปริยา บุญตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม พร้อมด้วย นางอุบล เครือคำอ้าย ..

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดแม่สะลาบ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ณ วัดแม่สะลาบ

ร่วมการแข่งขันกีฬายูโดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที..

นำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในชนิดกีฬายูโด จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้..

อบรมเชิงปฏิบัติการข่วงรักษ์วัฒนธรรมอำเภอสารภี ประจำปี 2565 ร..

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้ร่วมกับองค์การบริห..

ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้า..

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมความถนัดทางอาชีพสังค..