ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจาก คุณกฤตพร แก้วตา

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับเกียรติจ..

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ครูฐิติพันธ์ วางโต

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม นางปริยา บุ..

จัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ และโครงการ..

กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ และโครงการสานสัมพันธ์ ชุมชน เพื่อคัดเลือกนักเ..

กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ (TGAT)

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Thailand General Aptitude ..

มอบสื่อรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ให้กับสถานศึกษาเครือข่าย

​วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม มอบหมายให้ ..

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองลูกเสือโรงเรียนสารภีพิทยาคมได้ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพร..

มอบสื่อแก่โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ มอบสื่อและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูผู้รับผิดชอบในการเตรียมประเมินโร..

พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชท..

​วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน และเฉลิมฉลองสถานศึกษ..

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล เ..

ปั่นแอ่วผ่อสองข้างตางใต้ฮ่มยางสาหระปีครั้งที่ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม"ปั่นแอ่วผ่อสองข้างตาง ใต้ฮ่มยางสาหระปี"ค..

รับมอบสื่ออุปกรณ์ การดำเนินงานศูนย์โรงเรียนปลอดบุหรี่

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รับมอบสื่ออุปกรณ์ การดำเนินงานศูนย์โรงเรียนปลอดบุหรี่

โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อม ครู ..