เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสารภีพิทยาคม (ส.ภ.พ.)

สารภีพิทยาคม น่าชื่นชมความงามสง่า
สถาบันสูงค่า แหล่งวิชาอันเกรียงไกร
สร้างสรรค์เยาวชน ให้เป็นคนยิ่งใหญ่
กล้าแกร่งทุกดวงใจ งามวิไลในคุณธรรม


          สามัคคีและอดทน ศิษย์ทุกคนล้วนจดจำ
          ปัญญาน้อมนำ งามเลิศล้ำผ่องอำไพ
          ม่วงขาวของเราดูเด่น เทิดไว้เป็นสีรวมน้ำใจ
          เชิดศักดิ์ศรีเยาวชนไทย ให้กว้างไกลทั่วแคว้นลานนา


                        (ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ฟังเพลงได้ที่ ..คลิกเพื่อดาวน์โหลด..