สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


...คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่...

รัศมี 15 แฉก หมายถึง แสงแห่งความรุ่งโรจน์ของการทำงานการศึกษา  ของกรมสามัญศึกษาและคณะครูรุ่นแรกของโรงเรียน 15 คน 
    อุณาโลมและอักษรย่อ ส.ภ.พ. หมายถึง เอกลักษณ์แสดงวัฒนธรรมไทย   และการก่อตั้งโรงเรียนในรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์