ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-321-254
โทรสาร : 053-325-714
โทรศัพท์มือถือ : 080-495-0384
อีเมล์: sppschool@sarapee.ac.th
Line ID : @sarapee