ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่
284 หมู่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-321-254
โทรสาร : 053-325-714
โทรศัพท์มือถือ : 080-495-0384
อีเมล์: [email protected]
Line ID : @sarapee