ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน - สอบคัดเลือกวันที่ ..

ร่วมเปิดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน และพิธีเปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร..

ร่วมเปิดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน และพิธีเปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ เทศบาลตำบลหนองแฝก

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าและกิจกรรมปล่อยปลาการกุศล ของเครือข่ายครูและผู้บริหารอำเภอห..

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าและกิจกรรมปล่อยปลาการกุศล ของเครือข่ายครูและผู้บริหารอำเภอหางดง

บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ในการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอขอบพระคุณ บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ในการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนเรียน..

ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อมผู้บริหา..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. มผ.

วันที่ 15 มกราคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. มผ...

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับเทศบาลต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประ..

รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบาย ..

ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2565

โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศครูใหม่ โดยมี นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่..

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้า..

ขอแสดงความยินดี

รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

อแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุค..

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเ..

โรงเรียนสารภีพิทยาคมคมได้รับ รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น รางวัลครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม..

รางวัลจากการประกวดประดิษฐ์ทำต้นคริสมาส "รีไซเคิล"

กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนชั้น ม.3/3 ร่วมประกวดประดิษฐ์ทำต้นคริสมาส "รีไซเคิล" ได้รับ -รางวัลที..

มอบรางวัลกิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล การแข่งขั..

โรงเรียนสารภีพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระ..

โรงเรียนสารภีพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี..

นักเรียนประกวดวาดภาพโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต “Do ..

จุลสารของโรงเรียน

กิจกรรมเปิดบ้านสารภีฯ 44 ปี แห่งความภาคภูมิใจ Open House 44 YEARS PRIDE 2023

จุลสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู สพม.เชียงใหม่

จุลสารวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู สพม.เชียงใหม่

วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสมาคมครูอำเภอสารภี ร่วมกับข้าราชการบำนาญอำเภอ..

จุลสาร วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสมาคมครูอำเภอสารภี ร่วมกับข้าราชการบำนาญอำเภอสารภี